Máy nghiền thô – Máy dùng diesel

Máy nghiền thô (Hammer Mill) – Máy dùng diesel (Diesel engine Type)