“NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ” là gì? Có những kiểu nông nghiệp đô thị nào?

f1 3
f1 2

Một góc nhỏ những ngày sơ khai Xứ Tiên Farm Lâm Hà.

Nông nghiệp đô thị là tất cả những sản phẩm đóng góp vào một phần nguồn cung cấp thực phẩm của thành phố được sản xuất trong thành phố. Nông nghiệp đô thị được chia làm 2 nhóm, 8 kiểu:

Phát triển nông nghiệp đô thị tạo ra hệ thống cảnh quan và cải thiện sức khỏe cộng đồng.