Banner 3

Một số vùng trồng đã tư vấn và thực nghiệm

Hỗ trợ tư vấn trang trại cà phê 5 ha

1 1

Hỗ trợ tư vấn trang trại Trà Ô Long hữu cơ 6 ha

3 1

Hỗ trợ tư vấn trang trại rau mầm 1000 m2, công suất 30 tấn/ tháng

2 2

Hỗ trợ tư vấn trang trại bơ

4 1

Hỗ trợ tư vấn trang trại ổi 3 ha

5 1

Hỗ trợ tư vấn trang trại tiêu hữu cơ 10 ha

6 1

Hỗ trợ tư vấn trang trại chanh dây

7

Hỗ trợ tư vấn trang trại mãng cầu

8

Hỗ trợ tư vấn trang trại hồng môn

9

Ứng dụng thực nghiệm cà chua Picota Đà Lạt

10

Rẫy rau Xứ Tiên Farm

11