Nguyên liệu hữu cơ

Amoni acid từ cá

Nguyên liệu hữu cơ

Đất sạch trồng cây

Nguyên liệu hữu cơ

Đất ươm cây

Nguyên liệu hữu cơ

Phân ủ theo đơn đặt hàng

0977.882.229
0902.808.138