Nông sản

Bó xôi

75.000

Rau củ quả

Cà chua Beef

55.000

Rau củ quả

Cà chua cherry

75.000

Nông sản

Cà rốt baby

75.000

Nông sản

Cà rốt lớn

55.000

Nông sản

Cải cầu vòng

45.000

Rau củ quả

Cải kale

75.000

Rau củ quả

Cần tây

55.000

Nông sản

Cove Nhật

60.000

Nông sản

Cove thường

60.000

Nông sản

Củ cải đỏ

60.000

Nông sản

Củ cải trắng

60.000