Tư vấn và Cung cấp Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

Máy đóng gói

Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

Máy làm mát đối lưu

Máy móc thiết bị

Máy sàng làm mát ngang

Máy móc thiết bị

Băng tải

Máy móc thiết bị

Vít tải

Tư vấn và Cung cấp Vật tư nông nghiệp

Tư vấn và Cung cấp Giống cây trồng

250.000

Giống cây trồng

XÀ LÁCH MỠ – BALLERINA RZ

550.000

Giống cây trồng

XÀ LÁCH XOĂN – INVICTA RZ

675.000

Giống cây trồng

SU HÀO TUYẾT – BEAS RZ F1

2.050.000

Giống cây trồng

SU HÀO TÍM – UKZA RZ F1

950.000

Giống cây trồng

DƯA BAO TỬ – 12-707

340.000

Giống cây trồng

DƯA BAO TỬ – KEERTHI RZ F1

370.000

Giống cây trồng

DƯA BAO TỬ – SURYA RZ F1

300.000