Huyện Tiên Phước là vùng đất trung du thuộc tỉnh Quảng Nam, có truyền thống thuần nông, nổi tiếng cả nước với nhiều sản phẩm giá trị cao: tiêu, quế, trầm, bòn bon…

Nền nông nghiệp hữu cơ thuận tự nhiên ở đây vẫn phát huy được hiệu quả, đảm bảo sinh kế cho nông dân địa phương trong khi vẫn bảo tồn được một môi trường sống trong lành.

Nhu cầu hiện tại của Tiên Phước là sản xuất tập trung và nâng cao năng suất. Ngoài ra, Tiên Phước cũng cần tạo ra các thương hiệu mạnh cho nông sản địa phương mà vốn đã gầy dựng được niềm tin về chất lượng với người tiêu dùng trên cả nước.