Máy móc thiết bị

Nguyên liệu hữu cơ

Amoni acid từ cá

Nguyên liệu hữu cơ

Bả sắn

Máy móc thiết bị

Băng tải

Nguyên liệu hữu cơ

Bánh dầu

1.350.000
1.350.000

Nông sản

Máy móc thiết bị và cây giống

Bộ Vòi phun Coolnet 2 miệng phun, dây dài 30cm

Máy móc thiết bị và cây giống

Bộ vòi phun Coolnet 4 miệng phun, dây dài 30cm