Nguyên liệu khác

Đây là quy trình của Chúng tôi để hỗ trợ Bạn:
Bước 1: Nhận thông tin từ Bạn.
Bước 2: Chúng tôi nhận hình ảnh chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng(Nguyên liệu ủ bao gồm Phân gia súc và phế phẩm nông nghiệp)
Bước 3: Chúng tôi gửi Men vi sinh và mật rỉ đường đến Bạn ( mỗi người chỉ được nhận 1 Lít men vi sinh và 1 Kg mật rỉ đường cho 3 khối nguyên liệu ủ)
Bước 4: Bạn nhận được Men vi sinh và mật rỉ đường thì hãy gọi xác nhận cho Chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp thời gian hỗ trợ Bạn thực hành (tức nhiên Anh Châu sẽ hỗ trợ Bạn lần đầu)
Bước 5: Trong thời gian ủ phân nếu có vấn đề Bạn cứ inbox qua fanpage, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Bạn đến khi thành công.