Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

Băng tải

1.350.000
1.350.000

Máy móc thiết bị và cây giống

Bộ Vòi phun Coolnet 2 miệng phun, dây dài 30cm

Máy móc thiết bị và cây giống

Bộ vòi phun Coolnet 4 miệng phun, dây dài 30cm

Giống cây trồng

CÀ CHUA BEEF – UMAGNA RZ F1

3.000.000

Giống cây trồng

CÀ CHUA BI – TOMARY RZ F1

6.500.000
1.200.000