12 1

Các thành tố V-A-C-R-R trong nông nghiệp thuận tự nhiên

Chúng tôi cho rằng làm nông nghiệp thuận tự nhiên cần dựa trên nền tảng tối ưu hóa tài nguyên và tái tận dụng chất thải trong tương quan mật thiết giữa các thành tố V-A-C-R-R (vườn-ao-chuồng-ruộng-rừng).

Mô hình quản trị tích hợp sĩ-nông-công-thương

Chúng tôi đã sử dụng lại thuật ngữ sĩ-nông-công-thương truyền thống để phân lập các công việc khác nhau trong suốt quá trình trồng trọt từ xuống giống, chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, giao nhận, thanh toán và sổ sách.

Từ trồng trọt, chúng tôi ứng dụng tiếp phương pháp quản trị này vào chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp…

Với triết lý VACRR và mô hình quản trị nông nghiệp thuận tự nhiên, chúng tôi đã vận hành tốt Xứ Tiên Organic Farm cùng nhiều lần thực nghiệm thành công khác

Vùng trồng liên kết

1 3

Ổi, Bơ, Tiêu_Đăk Glong, Đăk Nông

2 5

Chanh dây – Gia Lai

3 4

Cần Tây – Ninh Gia, Đức Trọng

83542675 128100565344462 6504170938303512576 n

Tiêu, cà phê – Đăk Lăk

Một số nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu khác

Nguyên liệu hữu cơ

Đất ươm cây

Nguyên liệu hữu cơ

Đất sạch trồng cây

Nguyên liệu hữu cơ

Phân ủ theo đơn đặt hàng

Nguyên liệu hữu cơ

Bột vỏ tôm

Nguyên liệu hữu cơ

Phân dê

Nguyên liệu hữu cơ

Phân bò

Nguyên liệu hữu cơ

Bột cá sấy khô

Nguyên liệu hữu cơ

Bột nang mực

Nguyên liệu hữu cơ

Bả sắn

Nguyên liệu hữu cơ

Hèm bia

Nguyên liệu hữu cơ

Bánh dầu

Nguyên liệu hữu cơ

Cám gạo

Nguyên liệu hữu cơ

Mùn mía

Nguyên liệu hữu cơ

Phân gà

Nguyên liệu hữu cơ

Amoni acid từ cá

Nguyên liệu hữu cơ

Than bùn