Nhóm vi nấm – Phòng trị nấm, héo xanh, tuyến trùng XTF – A3 (0,5 lít)

45.000

– Kiểm soát các bệnh tuyến trùng, thối rễ, chết nhanh,…
– Khống chế nấm bệnh gây hại gây ra từ đất
– Giúp bộ rễ phát triển khỏe, kháng nấm bệnh tấn công
– Tiêu diệt các bệnh gây hại cho cây trồng như : Phytophthora, Rhizptpnia, Sclerotium, Fursarium, R.solani…