Dinh dưỡng tổng hợp_ ra hoa đậu trái XTF-B4 (0,5 lít)

45.000

– Cung cấp Kali và khoáng chất hữu cơ.
– Giúp ra hoa, đậu trái, đặt ruột
– Tăng sắc hoa rực rỡ, kích thước to, lâu tàn.
– Giảm rụng hoa và trái.
– Phục hồi cây trồng ngay trong thời kỳ ra hoa đậu trái
– Tăng sản lượng và tăng chất lượng sản phẩm vụ mùa.