Hiểu về sinh lý cây trồng – Những bài học từ Các Anh lớn trong ngành nông nghiệp

XỨ TIÊN FARM VINH DỰ ĐÓN TIẾP CÁC ANH LỚN THAM QUAN FARM

Sinh lý thực vật

Trong thực vật học, sinh lý học thực vật là sự nghiên cứu chức năng, hay sinh lý học của cây trồng. Đó là những quá trình cơ bản như quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng, các chức năng hormon thực vật, tính hướng (hướng quang, hướng địa), tính chu kỳ theo ánh sáng (quang chu kỳ), nảy mầm của hạt giống, chức năng của ngủ nghỉ và đóng mở khí khổng và quan hệ với chế độ nước của cây trồng, được nghiên cứu bởi những nhà nghiên cứu sinh lý học thực vật. Nó có quan hệ gần gũi với hóa sinh và sinh học phân tử. (nguồn:wikipedia.org)


 

XỨ TIÊN FARM VINH DỰ ĐÓN TIẾP CÁC ANH LỚN THAM QUAN FARM
Đăng Lèn đón người anh lớn của nông nghiệp Đà Lạt

        ”Hôm nay, anh Đường đến thăm Đăng Lèn, xem cách thức làm rau củ quả và chỉ bảo nhiều kinh nghiệm quý báu của người làm nông trực tiếp nhiều năm tại Đà Lạt. Những chia sẻ từ ngày đầu làm nông nghiệp đến khi đạt những thành quả mà nhiều du khách đã biết qua Green Box, Langbiang Farm,… đã giúp Châu – Huệ hiểu hơn con đường còn nhiều chông gai phía trước. Để hoàn chỉnh quy trình làm rau quả tại Đà Lạt cần hiểu rõ sinh lý cây trồng từng loại rau và biết chế biến – sử dụng nguyên liệu hữu cơ để giữ đất-khoẻ-cây-khoẻ từ đó đạt chất lượng và năng suất.

Chuyện hàn huyên nông nghiệp dưới chân đỉnh Langbiang sẽ còn nhiều khi anh em đã thành hiểu nhau để tương trợ tối-lửa-tắt-đèn và qua đó nông-văn-Đà-Lạt sẽ thêm phần đằm thắm.”

– Nông gia Bùi Ngọc Châu-