Sử dụng nguyên liệu hữu cơ lên men trong canh tác nông nghiệp có lợi ích gì?

IMG 1889 Recovered

Lên men nguyên liệu hữu cơ bằng ”MEN VI SINH”

Men vi sinh được tổng hợp từ các loại vi sinh vật hữu ích trong tự nhiên. Nó là thể sống nhỏ không thể quan sát bằng mắt thường, chúng hiện diện khắp mọi nơi trong thiên nhiên.

Vi sinh vật giúp cân bằng hệ sinh thái. Bằng những hoạt động sinh hóa, chúng giúp cho sự sống của các vi sinh vật khác, kể cả con người.

Ứng dụng vi sinh vật hữu ích lên men nguyên liệu hữu cơ trong canh tác nông nghiệp:

 • Làm cho đất trồng tốt hơn. Do cung cấp các chất hữu cơ thiết yếu cho vi sinh vật trong đất – tạo chất mùn màu mỡ cho đất trồng.
IMG 1710 1
 • Giải phóng các chất dinh dưỡng tan chậm, phù hợp với tốc độ tự nhiên mà cây hấp thụ được. Không gây nguy hại do bất kỳ nguyên tố nào trong đất trồng có nồng độ vượt trội hơn so với  các chất khác, nguyên nhân là nhờ vi khuẩn phải phá vỡ các vật chất.
 • Khoáng vi lượng hiện diện đầy đủ, tạo sự cân bằng hơn về mặt dinh dưỡng cho cây trồng.
 • Không làm cháy lá, cháy cây do sử dụng quá liều. Hay nói cách khác là không làm tồn đọng muối trong đất như phân hóa học.
 • Thời hiệu dinh dưỡng kéo dài do chất dinh dưỡng không bị trôi đi (chất hữu cơ gắn với các phần tử đất nhờ vậy rễ cây có thể hút chất dinh dưỡng trong thời gian dài hơn so với phân hóa học).
 • Ít tốn công lao động hơn, một khi đất đạt đến độ màu mỡ nhất định thì đất dễ dàng duy trì độ màu mỡ không cần phải chăm sóc chuyên cần.
 • Kiểm soát sự tăng trưởng của cây trồng, không làm cây trồng tăng trưởng bất thường trừ khi sử dụng chất kích thích tăng trưởng.
IMG 1710 Recovered
 • Cây trồng tăng sức đề kháng với bệnh tật và với sự tấn công của côn trùng.
 • Có ích cho môi trường vì không tạo ra những chất thặng dư độc hại, không gây ra sự ô nhiễm môi trường.
 • Hỗ trợ sức sống cho đất do các vi khuẩn chuyển hóa các chất hữu cơ sang các dạng dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của cây trồng. Giun đất ăn các chất hữu cơ làm đất tươi xốp và thoáng khí.
 • Công thức đặc thù, thích ứng với bất kỳ mục đích sử dụng để bón cho các loại sản phẩm bằng cách thay đổi thành phần nguyên liệu và tỷ lệ nguyên liệu phối hợp.

Các nghiên cứu cho biết cấy vi sinh vật hữu ích vào đất giúp triệt tiêu các mầm bệnh trong đất, tăng tốc phân hủy các phế liệu hữu cơ, gia tăng hấp thu các chất dinh dưỡng vô cơ và các hợp chất hữu cơ hữu dụng cho cây trồng, gia tăng các hoạt động của các vi sinh vật hữu ích như : Mycorrhiza , vi khuẩn cố định đạm. Đặc biệt, giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu.